Ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator sieci, audyt bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych, szkolenia, audyt

Ochrona Danych Osobowych

Podaj swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Czy wiesz że?

Outsourcing administratorów IT ... większość firm sektora MŚP decyduje się na outsourcing zarządzania swoimi zasobami IT? Opieką nad serwerami zarówno w sieci lokalnej jak i w sieciach rozległych.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - osoba czy firma?

Wiele osób zastanawia się i często pyta czy Administratorem Bezpieczeństwa Informacji musi być wyznaczona osoba, czy może to być firma?
Ustawa o.d.o. nie stanowi o tym wyraźnie, jednak przyjęto, że ABI powinien być osobą fizyczną. Administrator danych może przejąć jego obowiązki tylko wtedy, gdy także jest osobą fizyczną.

(więcej na ten temat - A. Drozd, "Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005, str. 252 i nast.).
 

Aktualności

  • GIODO skontrolował ZTM w Warszawie
  • Po zakończonej kontroli - Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zorganizował konferencję prasową, na krórej omówił jakie uchybienia zostały wykryte w toku kontroli.

 

Strony www