Ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator sieci, audyt bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych, szkolenia, audyt

Ochrona Danych Osobowych

Podaj swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Czy wiesz że?

Outsourcing administratorów IT ... większość firm sektora MŚP decyduje się na outsourcing zarządzania swoimi zasobami IT? Opieką nad serwerami zarówno w sieci lokalnej jak i w sieciach rozległych.

 

Nowe formularze rejestracji zbiorów danych w GIODO

Od 10 lutego 2009 wniosek o rejestrację zbioru składamy na nowych formularzach - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. nr 229, poz. 1536).

Jednocześnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sugeruje, aby do składania wniosków korzystać z nowej „Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych” (e-GIODO). Więcej informacji na www.egiodo.giodo.gov.pl

Aktualności

  • GIODO skontrolował ZTM w Warszawie
  • Po zakończonej kontroli - Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zorganizował konferencję prasową, na krórej omówił jakie uchybienia zostały wykryte w toku kontroli.

 

Strony www