Ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator sieci, audyt bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych, szkolenia, audyt

Ochrona Danych Osobowych

Podaj swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Czy wiesz że?

Outsourcing administratorów IT ... większość firm sektora MŚP decyduje się na outsourcing zarządzania swoimi zasobami IT? Opieką nad serwerami zarówno w sieci lokalnej jak i w sieciach rozległych.

 

Akty prawne związane z ochroną danych osobowych

W Polsce mamy dwa główne dokumenty regulujące kwestie ochrony danych osobowych. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oparta w dużym stopniu na zasadach ustanowionych Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Polska ustawa o ochronie danych osobowych jest zgodna z ogólną polityką państw europejskich w tym zakresie.
Dzięki temu, Polska podpisała w dniu 21 kwietnia 1999 r. i ratyfikowała w dniu 24 maja 2002 r. Konwencją Nr 108 Rady Europy. Ustawa ta jest najważniejszym - obok Konstytucji RP - aktem prawnym w Polsce dotyczącym ochrony danych osobowych.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom w art. 47 prawo do prywatności oraz w art. 51 prawo do ochrony informacji dotyczących jego osoby.


Ustawa o ochronie danych osobowych

Obowiązujący tekst ustawy. Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(.pdf 110KB)

Aktualności

  • GIODO skontrolował ZTM w Warszawie
  • Po zakończonej kontroli - Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zorganizował konferencję prasową, na krórej omówił jakie uchybienia zostały wykryte w toku kontroli.

 

Strony www