Ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator sieci, audyt bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych, szkolenia, audyt

Ochrona Danych Osobowych

Podaj swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Czy wiesz że?

Outsourcing administratorów IT ... większość firm sektora MŚP decyduje się na outsourcing zarządzania swoimi zasobami IT? Opieką nad serwerami zarówno w sieci lokalnej jak i w sieciach rozległych.

 

Ochrona danych osobowych - szkolenia wewnętrzne

Pragniemy zaproponować Państwu przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, dla pracowników Państwa firmy, którzy mają dostęp do danych osobowych.

Prowadzimy także szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - wyznaczonej osoby, odpowiedzialnej za całość zasad, procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w firmie.

Szkolenie możemy przeprowadzić w dogodnym dla Państwa czasie, dla dowolnej liczby osób, przy czym na jednym szkoleniu sugerujemy grupy nie większe niż 20 osób.

W ramach szkolenia pracownicy zostaną zapoznani z następującym materiałem:

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

Kursanci zostaną zapoznani także z instrukcjami wewnątrzzakładowymi:

Na koniec szkolenia zostanie przeprowadzony krótki test z zakresu szkolenia oraz wydane zostaną imienne certyfikaty szkolenia - Administrator.pl.

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania ze szkoleń e-learningowych na platformie Valio.

Aktualności

  • GIODO skontrolował ZTM w Warszawie
  • Po zakończonej kontroli - Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zorganizował konferencję prasową, na krórej omówił jakie uchybienia zostały wykryte w toku kontroli.

 

Strony www