Ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator sieci, audyt bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych, szkolenia, audyt

Ochrona Danych Osobowych

Podaj swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Czy wiesz że?

Outsourcing administratorów IT ... większość firm sektora MŚP decyduje się na outsourcing zarządzania swoimi zasobami IT? Opieką nad serwerami zarówno w sieci lokalnej jak i w sieciach rozległych.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną - informacje ogólne

W tej części naszego serwisu internetowego powiemy kilka słów o  Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Co to są usługi świadczone drogą elektroniczną?

Są to wszystkie usługi, których świadczenie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów i sieci teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta). Nie wymagają one jednoczesnej obecności stron. Dane te muszą być transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (np. Internet). Ustawa ta nie dotyczy działań w sieciach, które mają charakter zamknięty np. sieci obejmujące grupę przedsiębiorstw należących do jednego koncernu (Intranet, Ekstranet).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczy szerokiego wachlarza działań gospodarczych, zwłaszcza usług umożliwiających zawieranie trybie elektronicznym umów sprzedaży, przekazywania reklamy, dostarczania informacji handlowej.

Co nie jest świadczeniem usług drogą elektroniczną?

Do usług świadczonych drogą elektroniczną nie należy przekaz telewizyjny jak i radiowy (nie są to usługi na żądanie odbiorcy). Używanie poczty elektronicznej lub innego środka indywidualnego komunikowania się (np. komunikatorów) przez osoby fizyczne w celach prywatnych (np. do korespondencji e-mailowej), to też nie jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Typowe usługi telekomunikacyjne, usługi bankomatowe, sprzedaż biletów w automatach, parkometrach, rozrachunki międzybankowe drogą elektroniczną, wydawanie kart płatniczych i pieniądza elektronicznego - to też nie są usługi omawiane w niniejszej ustawie.

Aktualności

  • GIODO skontrolował ZTM w Warszawie
  • Po zakończonej kontroli - Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zorganizował konferencję prasową, na krórej omówił jakie uchybienia zostały wykryte w toku kontroli.

 

Strony www