Ochrona danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator sieci, audyt bezpieczeństwa

Administrator danych osobowych, szkolenia, audyt

Ochrona Danych Osobowych

Podaj swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Czy wiesz że?

Outsourcing administratorów IT ... większość firm sektora MŚP decyduje się na outsourcing zarządzania swoimi zasobami IT? Opieką nad serwerami zarówno w sieci lokalnej jak i w sieciach rozległych.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną, a ustawa o ochronie danych osobowych

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku przetwarzania danych osobowych i jednoczesnym świadczeniu usług drogą elektroniczną musimy zapewnić stosowne zabezpieczenia - zgodnie z rozporządzeniem - na poziomie wysokim. Należy też pamiętać, że chronimy nie tylko dane osobowe, ale także wszelkie powiązane z działaniami danej osoby informacje zbierane i przetwarzane podczas świadczenia usług drogą elektroniczną. Nic nie zwalnia nas także z obowiązków takich jak przy przetwarzaniu danych zbieranych drogą konwencjonalną (nie elektroniczną), pamiętamy także o stosownych klauzulach - obowiązku informacyjnym.

Przypominamy, że świadczący usługi jest zobowiązany poinformować Usługobiorców w sposób bezpośredni i łatwo dostępny o rodzaju i zakresie zbieranych danych osobowych, sposobie i celu ich przetwarzania, kategoriach odbiorców tych danych oraz dobrowolności ich podania. Usługobiorca ma zawsze prawo do nieodpłatnego wglądu we własne dane osobowe.

Uwaga - zbiory danych osobowych osób, które korzystają ze świadczonych przez firmę usług elektronicznych, sposób przetwarzania tych danych może kontrolować GIODO.

Sankcje karne

Ustawa przewiduje sankcje karne w postaci kary grzywny za naruszenie obowiązków przez świadczących usługi elektroniczne. Dotyczy to w szczególności nałożonych na usługodawcę obowiązków informacyjnych oraz naruszenia zakazu przesyłania niezamówionych informacji handlowych bez zgody usługobiorcy

 

Pamiętajmy, że zgoda usługobiorcy musi być wyrażona w sposób jawny, a nie domyślny - czyli nie możemy poinformować tylko klienta, że jest w naszej bazie i że w związku z tym, będziemy świadczyć dla niego usługi elektroniczne. Zgoda ta musi być wyrażona - explicite - przed otrzymaniem pierwszych np. informacji handlowych.

Aktualności

  • GIODO skontrolował ZTM w Warszawie
  • Po zakończonej kontroli - Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zorganizował konferencję prasową, na krórej omówił jakie uchybienia zostały wykryte w toku kontroli.

 

Strony www